Przystań Seniora 

Metryka praktyki

Firma: DOZ,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2021 r. DOZ Fundacja otworzyła w Łodzi lokal dedykowany Seniorom. Przystań Seniora to w pełni wyposażone komfortowe miejsce, w którym Fundacja kontynuuje misję Pomagamy Seniorom cieszyć się życiem. Lokal posiada podjazd dla wózków, co umożliwia udzaił także osobom z niepełnosprawnościami. Znajduje się w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu. Przystań pozwala na kontynuację działań skierowanych do Seniorów w oparciu o bezpośredni kontakt, niezwykle ważny w tej grupie wiekowej. Zaplanowane przez fundację wydarzenia i warsztaty koncentrowały się na zapewnieniu wszechstronnej oferty dopasowanej dla osób w wieku senioralnym. Udział w zajęciach był bezpłatny. Fundacja zorganizowała cykl wykładów i spotkań poświęconych zdrowiu. Spotkania z ekspertami tj. lekarzami, dietetykami, farmaceutami. Dodatkowo przeprowadzono warsztaty z samodzielnego wykonania naturalnych kosmetyków, pokazy makijażu a także warsztaty plastyczne. Na seniorów zawsze czekała kawa i ciasteczka.