Przyłączenie do miejskiej sieci górnego tarasu Gdańska

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W marcu 2017 r. Grupa GPEC wspólnie z Urzędem Miasta przeprowadziła badanie wśród mieszkańców trzech dzielnic Gdańska: Jasienia, Kokoszek i Matarni, pytając, co ich zdaniem jest najlepszym sposobem na poprawę jakości powietrza w mieście. Ponad połowa osób zadeklarowała, że jest to przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, Grupa GPEC podjęła decyzję o przyłączeniu dzielnic Matarnia, Jasień i Kokoszki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Prace związane z przyłączeniem do miejskiej sieci górnego tarasu Gdańska rozpoczęły się w czerwcu 2017 r. Jednym z najważniejszych etapów inwestycji było przekroczenie Obwodnicy Trójmiasta. Do realizacji przewiertu wykorzystano jedną z kilku dostępnych w Europie otwartych głowic do mikrotunelingu. W wyniku prac powstało 11 km sieci oraz zamknięta została kotłownia węglowa w Matarni. Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 70 mln zł., a znaczenie inwestycji dla środowiska potwierdza fakt dofinansowania jej z funduszu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Była to największa i najbardziej skomplikowana technicznie inwestycja Grupy GPEC w ostatnich latach. Pozwoliła na udostępnienie kolejnym dzielnicom Gdańska ekologicznego ciepła – dostęp do nowej sieci ciepłowniczej zyskało aż 30 tys. mieszkańców Gdańska Jednocześnie doszło do likwidacji ciepłowni, która produkowała kilkanaście tysięcy ton dwutlenku węgla i pyłów.

Do tej pory kotłownia emitowała 17,7 ton CO2 rocznie tzn. tyle, ile generuje ponad 2200 domków jednorodzinnych.

Grupa GPEC ma w planach realizację dalszych inwestycji, rozbudowę sieci i modernizację infrastruktury na Pomorzu.

Więcej informacji: