Przyjęcie Polityki Równości oraz przystąpienie do Karty Różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Żabka Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Żabka Polska zorganizowała kampanię informacyjno-edukacyjną, inaugurującą przyjęcie Polityki Równości oraz przystąpienie do Karty Różnorodności. W ramach tej polityki Żabka zorganizowała kampanię informacyjno-edukacyjną, inaugurującą przyjęcie Polityki Równości oraz przystąpienie do Karty Różnorodności. W jej zakres wchodziła: organizacja dedykowanego webinarium oraz ogólnofirmowa komunikacja w intranecie oraz na nośnikach elektronicznych (ekrany w Centrali i Centrach Logistycznych, aplikacja firmowa Żabway). W efekcie w webinarium wzięło udział 250 osób, zaś sama kampania objęła swoim zasięgiem ponad 1 000 osób pracujących w Centrali oraz 1100 w Centrach Logistycznych (CL), w których poza komunikacją online wprowadzono również komunikację za pomocą plakatów (w języku polskim i ukraińskim), dostosowaną do specyfiki CL.

Poprzez swoje inicjatywy Żabka oferuje odpowiednie warunki do pracy i wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom swoich pracowników, tak aby każdy mógł w pełni realizować swój wyjątkowy potencjał. Jest postrzegana jako odpowiedzialny pracodawca. Dzięki wprowadzeniu w Żabce Polityki Równości i sygnowaniu przez firmę Karty Różnorodności jej pracownicy mają możliwość bycia sobą – niezależnie od wieku, płci, sytuacji rodzinnej, stopnia sprawności, stanowiska czy pochodzenia.