Przyjaciele Sukcesu – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Microsoft Dynamics, jeden z działów firmy Microsoft zainicjował i we współpracy z partnerami zewnętrznymi (Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Wyższą Szkołą Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu) program doradczo-edukacyjny „Przyjaciele Sukcesu – Biznes Nabiera Dynamiki” przeznaczony dla właścicieli i menedżerów zarządzających polskimi przedsiębiorstwami średniej wielkości.

Program został zainaugurowany 14 lutego 2006 roku. Spotkania warsztatowe odbyły się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Sosnowcu, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku. W pierwszej edycji programu z kilkuset zgłoszeń do programu, rekrutację przeszły 433 osoby, które spełniały wymogi formalne. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w 5 spotkaniach, każde z nich odpowiadało jednemu modułowi tematycznemu. W sumie przeprowadzonych zostało 45 spotkań, ponad 300 godzin wykładów i warsztatów. Skorzystało z nich ponad 430 menedżerów wysokiego szczebla z firm średniej wielkości.

Jednocześnie przeprowadzony został konkurs „Przyjaciół Sukcesu”. Pierwszy etap składał się z krótkich testów przeprowadzanych przez wykładowców po każdych zajęciach. 100 osób z najlepszym wynikiem zakwalifikowało się do 2 etapu, który polegał na napisaniu krótkiego eseju dotyczącego wprowadzania pomysłów zainspirowanych programem Przyjaciele Sukcesu w swojej firmie. Laureaci konkursu uhonorowani zostali specjalnymi statuetkami Przyjaciół Sukcesu oraz nagrodami (m.in.: pobyt w USA podczas światowego spotkania klientów Microsoft Dynamics „Convergence”, studia podyplomowe w WSB czy tygodniowy pobyt w hotelu SPA dr Ireny Eris). Konkurs oprócz sprawdzenia nabytej w ciągu dnia szkoleniowego wiedzy zwiększał zaangażowanie uczestników w projekt.

Na podstawie prowadzonych badań ankietowych po szkoleniach dokonano oceny programu średnia ocena to 4,3 punktów w 5 stopniowej skali. Prawie 100% uczestników zadeklarowało chęć kontynuowania programu i dalszego pogłębiania swojej wiedzy biznesowej oraz budowania relacji i wymiany doświadczeń w ramach elitarnego grona „Przyjaciół Sukcesu”. Koszt I edycji programu przekroczył 1,5 miliona złotych.