Przyjaciele Jelonka. Wiedzieć, Rozumieć, Poznawać.Program prowadzony we współpracy z Fundacją Przyjaciółka – Janssen-Cilag Polska

Metryka praktyki

Firma: Janssen-Cilag,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:Jednym z podstawowych problemów naszego kraju są zwiększające się dysproporcje w poziomie życia społeczeństwa. Sytuacja ekonomiczna wielu rodzin wpływa przede wszystkim na dzieci. Warunki, w jakich dorastają ograniczają ich szanse i możliwości rozwoju, a rodzice nie są w stanie im zapewnić lepszego startu w dorosłe życie.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Firma Janssen-Cilag będąc świadoma pogarszającej się sytuacji ekonomicznej wielu polskich rodzin, a przede wszystkim widząc potrzebę wsparcia dzieci w nich dorastających, zdecydowała się wraz z Fundacją Przyjaciółka rozpocząć program, który pomagałby zapewnić najmłodszym lepsze możliwości rozwoju. W ten sposób powstał program „Przyjaciele Jelonka. Wiedzieć, rozumieć, poznawać.” Jelonka, który jest symbolem firmy Janssen-Cilag. Założenia programu opierają się na współpracy ze świetlicami środowiskowymi. Świetlice są właśnie tymi miejscami w środowiskach lokalnych, gdzie dzieci mogą zdobywać nowe, pozytywne doświadczenia. Podstawowym celem programu jest wskazanie dzieciom nowych perspektyw i możliwości rozwoju, a także rozwijanie ich zainteresowań i talentów poprzez poznawanie świata oraz kształtowanie ich aktywności społecznej. Założeniem programu „Przyjaciele Jelonka” jest także aktywizacja zarówno dzieci, jak i opiekunów świetlic. Dla opiekunów świetlic wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego, które zgłosiły się do konkursu, zostały zorganizowane warsztaty w Radomiu. Podczas tych spotkań opiekunowie dużo sprawniej funkcjonujących świetlic radomskich prezentowali w jaki sposób starać się o dofinansowanie na swoje działania i jak pisać projekty.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– program Przyjaciele Jelonka został odznaczony tytułem Lidera Roku 2007 w Ochronie Zdrowia
w kategorii działalność charytatywna w konkursie Sukces Roku 2007,
– przyjaciele Jelonka jako dobra praktyka pojawiają się w większości publikacji na temat dobrych praktyk CSR. Między innymi dzięki temu Janssen-Cilag jest rozpoznawana jako firma odpowiedzialna społecznie, która swoje wsparcie kieruje do najbardziej potrzebujących – dzieci, pomagając im osiągnąć lepszy start w dorosłe życie,
– największą nagrodą jednak są podziękowania od dzieci i opiekunów świetlic.

DLA ADRESATÓW PROGRAMU:
– firma Janssen-Cilag dotychczas przekazała na program Przyjaciele Jelonka ponad 228 000 USD,
– dzięki tym środkom ponad 500 dzieci ze świetlic wzięło udział w programie, około 700 paczek
ze słodyczami zostało rozdanych dzieciom, ponad 400 dzieci bawiło się na zabawach Przyjaciół Jelonka, ponad 270 dzieci wyjechało na wakacje. Do świetlic trafiły komputery, drukarki, sprzęt sportowy, aparaty cyfrowe.

WYZWANIA:

–    ogrom potrzeb w świetlicach
–    mała aktywność niektórych świetlic (z 25 zaproszonych do konkursu świetlic udało się zrealizować projekty 9 świetlicom)
–    opracowanie programu i konkursów dla wszystkich świetlic objętych programem (zlokalizowanych w różnych regionach i mających różne doświadczenia)