Przyjaciele Jelonka: wiedzieć, rozumieć, poznawać. – Janssen-Cilag

Metryka praktyki

Firma: Janssen-Cilag,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Program prowadzony jest we współpracy z Fundacją Przyjaciółka. Rozpoczął się on od wspierania świetlic środowiskowych z Radomia, z opieki których korzysta ok. 400 dzieci. Większość świetlic mieści się w zniszczonych budynkach, które choć dają dzieciom schronienie, nie sprawiają dobrego wrażenia i nie zachęcają do spędzania w nich czasu. Większość świetlic została wyremontowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt, aby wychowankowie mogli zdobywać wiedzę na temat obsługi komputera i korzystania z internetu. W ramach programu Fundacja Przyjaciółka i firma Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. włączyły się w organizowanie turnieju sportowego przygotowanego przez jedną ze świetlic. W pikniku wzięło udział około 160 dzieci. Po rozmowach z personelem placówek postanowiono także dofinansowywać wyjazdy letnie dzieciom, które wyróżniły się aktywnością w zajęciach świetlicowych oraz osiągnęły dobre wyniki w nauce. Dzięki akcji „Przyjaciele Jelonka – wiedzieć, rozumieć, poznawać” kilkadziesiąt dzieci pojechało na dwutygodniowy wypoczynek do Janowa Lubelskiego.Program pozwala na niwelowanie ubóstwa i różnic w społeczeństwie, w którym firma działa. Buduje zaangażowanie społeczne i zapobiega postawie roszczeniowej, a także pomaga dzieciom rozwijać się.

Autorski program firmy Janssen-Cilag, prowadzony we współpracy z Fundacją Przyjaciółka, został wyróżniony w konkursie Sukces Roku 2007 i otrzymał tytuł Lidera Roku 2007 w Ochronie Zdrowia w kategorii działalność charytatywna.