Przyjaciele Jelonka: wiedzieć, rozumieć, poznawać – Janssen-Cilag

Metryka praktyki

Firma: Janssen-Cilag,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

W odpowiedzi na zwiększające się dysproporcje w poziomie życia polskich dzieci firma Janssen-Cilag wraz z Fundacją Przyjaciółka stworzyła program Przyjaciele Jelonka skierowany do opiekunów i podopiecznych świetlic środowiskowych. Podstawowym celem programu jest wskazanie dzieciom nowych perspektyw i możliwości rozwoju, a także rozwijanie ich zainteresowań i talentów poprzez poznawanie świata oraz kształtowanie ich aktywności społecznej.Rok 2008 był drugim rokiem działania programu. Tym razem został on skierowany do świetlic wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego, dla których zorganizowano konkurs wiedzy historycznej. Celem konkursu było wspieranie u dzieci aktywności społecznej, zachęcenie ich do wspólnej pracy, a także rozbudzenie ich zainteresowania historią Polski. Programem zostało objętych ponad 200 dzieci z 9 świetlic.

Założeniem programu Przyjaciele Jelonka jest także aktywizacja opiekunów świetlic. Dla opiekunów świetlic z warmińsko-mazurskiego, które zgłosiły się do konkursu, zostały zorganizowane warsztaty w Radomiu, podczas których opiekunowie sprawniej funkcjonujących świetlic radomskich prezentowali, w jaki sposób starać się o dofinansowanie swoich działań i jak pisać projekty. Celem programu jest stworzenie sieci świetlic, w ramach której nawiązują się współprace oraz wymieniane są doświadczenia. W kolejnej edycji planowana jest dalsza integracja i współpraca uczestniczących w programie świetlic i opiekunów oraz konkurs grantowy „Zaprzyjaźnij się z nauką”.

Program Przyjaciele Jelonka dostał tytuł Lidera Roku 2007 w Ochronie Zdrowia w kategorii Działalność charytatywna, w konkursie „Sukcesy Roku 2007 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”.