Przyjaciele CSR – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Przyjaciele CSR to program mający na celu wyróżnienie i wsparcie osób dobrowolnie angażujących się w działania CSR w Orange oraz wzmacnianie relacji i budowanie w organizacji sojuszy wokół idei odpowiedzialności biznesu. Program obejmuje zbiór inicjatyw motywujących osoby zaangażowane w CSR do dalszej współpracy. Przyjaciele CSR to pracownicy z różnych części organizacji, którzy współpracując z zespołem CSR Orange, wspierają realizację strategii firmy i samodzielnie inicjują działania, dzięki czemu pomagają budować kulturę społecznej odpowiedzialności w firmie.