Przygotowanie i wdrożenie Kodeksu Dostawcy – Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2013

Ponieważ DB Schenker Logistics postępuje zgodnie z przyjętą strategią CSR, firma troszczy się, aby współpracujący z nią dostawcy przestrzegali norm etycznych, przepisów prawnych, dbali o ochronę środowiska, dobre warunki pracy oraz oferowali najwyższe standardy współpracy. DB Schenker Logistics przygotował i wdrożył Kodeks Dostawcy. Zebrane są w nim najważniejsze wymagania dla dostawców, m.in. przestrzeganie przepisów prawa, zasad BHP, poszanowanie norm etycznych i praw człowieka, stosowanie certyfikowanych systemów zarządzania, działanie w celu ochrony środowiska, stosowanie energooszczędnych i ekologicznych technologii. Zaakceptowanie Kodeksu Dostawcy przez partnera jest wymagane na etapie składania oferty.