Przygotowanie i publikacja Raportu Społecznego 2010 – Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Priorytetem dla DB Schenker jest dbałość o dobre relacje z otoczeniem. Firma stawia na systematyczny i otwarty dialog ze swoimi interesariuszami. Jednym z narzędzi, które pomaga w realizacji tych celów, jest raportowanie społeczne.

Raport za 2010 rok prezentuje sposób zarządzania firmą w myśl idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W raporcie przedstawiono najważniejsze działania i inicjatywy podjęte przez firmę w ramach strategii CSR, zintegrowanej ze strategią biznesową. Przygotowany w 2011 roku Raport Społeczny za 2010 rok dostępny jest na www.dbschenker-csr.pl. Publikacja w formie platformy internetowej prezentuje sposób zrównoważonego zarządzania firmą w oparciu o model EFQM, który odzwierciedla sposób zarządzania w DB Schenker. Na jego podstawie sformułowano najważniejsze obszary odpowiedzialności firmy: przywództwo, pracownicy, strategia, partnerstwo i zasoby, procesy, produkty i usługi, klienci, społeczeństwo, kluczowe wyniki.

Publikacja jest efektem pracy zespołowej przedstawicieli wszystkich kluczowych obszarów działalności firmy. Raport Społeczny firmy został opracowany zgodnie z ujednoliconymi zasadami GRI, na poziomie aplikacji B+. Interesariusze firmy mogą ocenić publikację i podzielić się uwagami o niej dzięki specjalnej aplikacji na stronie Raportu.