Przygotowanie i publikacja „Blisko społeczności. Przegląd zaangażowania społecznego ENEA SA w latach 2007-2009” – ENEA

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Spółka stanęła na początku 2010 r. u progu porządkowania dotychczasowych inicjatyw CSR i budowy kompleksowej strategii CSR. Jednym z pierwszych etapów szczegółowej analizy sytuacji w spółce stała się analiza zaangażowania społecznego firmy i zakomunikowanie jej działań w formie Przeglądu. Jednocześnie Przegląd pozwolił na edukację i zaangażowanie pracowników w zakresie mapowania i budowania relacji z interesariuszami, rozumienia zasad i praktycznych aspektów funkcjonowania firmy odpowiedzialnej społecznie. Przygotowywanie publikacji stało się wartością samą w sobie, równie istotną jak jej efekt. Kluczowym założeniem procesu przygotowania Przeglądu było pogłębienie relacji z benefi cjentami działań fi rmy i docelowo umieszczenie ich działań w centrum uwagi czytelników publikacji. W proces zaangażowano interesariuszy i przeprowadzono z nimi rozmowy na temat współpracy ze spółką, pytano o potrzeby i ich dotychczasowy poziom realizacji. Fragmenty wypowiedzi benefi cjentów zamieszczono w Przeglądzie. Położono nacisk na zaraportowanie możliwie dokładnych danych liczbowych mówiących o efektywności zaangażowania społecznego, co było trudne zważywszy na skalę dotychczasowych działań spółki. Jest to jedyna na polskim rynku tak szczegółowa publikacja w zakresie zaangażowania społecznego. Przegląd zawiera więcej informacji niż przewiduje GRI (Global Reporting Initiative) dla działań społecznych i jest przygotowany zgodnie z 6 zasadami raportowania GRI.