Przewodnik profesjonalnej windykacji – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Metryka praktyki

Firma: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
„Przewodnik profesjonalnej windykacji wierzytelności masowych” to praktyczna publikacja przygotowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, we współpracy z praktykami i ekspertami gospodarczymi.Inspiracją dla projektu był podobny dokument, opracowany przez brytyjski Office of Fair Trade. Polski podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat praktyk windykacyjnych – korzystać mogą z niego zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci, którzy dzięki zawartym w nim informacjom mogą sprawdzić, czy stosowane wobec nich działania windykacyjne są zgodne z prawem. Przewodnik zawiera rekomendacje dobrych praktyk, które mogą być zastosowane przez wierzyciela oraz wykaz nierzetelnych praktyk, które powinny być wykluczone z rynku. Wydanie przewodnika poprzedzone było m.in. konsultacjami społecznymi. Publikacja skierowana została do wszystkich uczestników rynku, w tym organizacji konsumenckich i instytucji. Obecnie, również w procesie konsultacji z interesariuszami, przygotowywane jest kolejne, zaktualizowane wydanie.

Podręcznik, w wersji elektronicznej i książkowej, był szeroko dystrybuowany. Kilkaset egzemplarzy trafiło m.in. do Rzeczników Praw Konsumentów, dzięki czemu zyskali oni dodatkową wiedzę na temat sposobów pomocy zadłużonym konsumentom. Publikacja podręcznika umożliwiła wykorzystanie wiedzy Członków KFP tak, aby służyła wszystkim interesariuszom i stała się praktycznym narzędziem wspierającym odpowiedzialny proces windykacji.