Przewodnik po ING – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
„Przewodnik po ING” jest szkoleniem adaptacyjnym, które ma na celu zapoznanie pracowników z kulturą organizacyjną i zasadami funkcjonującymi w firmie oraz uła­twienie poruszania się w strukturze nowym pracownikom. Szkolenie, przygotowane przez trenerów wewnętrznych działu HR, składa się z dwóch części: e-learningowej dostępnej w miejscu pracy oraz jednodniowego warsztatu bezpośredniego. W ra­mach interaktywnego warsztatu pracownik zapoznaje się z kulturą organizacyjną, zasadami biznesowymi, strategią, historią ING w Polsce oraz na świecie. Dodatkowo przekazywane są informacje na temat struktury organizacyjnej.Szkolenia pomagają w realizacji zamierzonych celów biznesowych, ponieważ dzięki nim pracownik jest świadomy oczekiwań firmy, poznaje zasady, którymi należy się kierować w pracy, łatwiej mu również zrozumieć swoje miejsce w firmie. Dodatko­wym atutem jest spotkanie z top menedżerem, który opowiada o swojej ścieżce kariery w ING. Z jednej strony, spotkanie to okazja poznania w pierwszych dniach pracy menedżera wyższego szczebla, np dyrektora banku, z drugiej – poznanie przy­kładowej ścieżki rozwoju w banku.

Efektywność szkolenia mierzona jest po jego zakończeniu w oparciu o ankiety satys­fakcji oraz opinie osób zainteresowanych – uczestników szkolenia oraz przełożonych, którzy ich zgłaszają. Wyniki przeprowadzonej po wdrożeniu projektu anonimowej ankiety oscylowały wokół najwyższej możliwej oceny (w pięciostopniowej skali).