Przewodnik Etyki Biznesu – Procter & Gamble

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
W roku 2005 został wdrożony zaktualizowany Przewodnik Etyki Biznesu. Głównym celem wprowadzenia Przewodnika było zapoznanie pracowników z uaktualnionymi przepisami i ustalenie obowiązujących standardów zachowań etycznych, zgodnych z wartościami wyznawanymi przez firmę. Dział Personalny, współpracując z menedżerami poszczególnych działów upewnił się, że każdy pracownik otrzymał kopię nowego kodeksu, przeszedł szkolenie w formie prezentacji, ukończył elektroniczny kurs potwierdzony uzyskaniem certyfikatu, podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Przewodnika i zobowiązał się do przestrzegania zawartych w nim zasad. Powstał zestaw norm obowiązujących wszystkich pracowników. Jednocześnie wzmocniono komunikat dotyczący mechanizmów przestrzegania Przewodnika i zgłaszania ewentualnych przypadków niezgodnego z nim zachowania.Przewodnik Etyki Biznesu P&G zbudowany jest wokół pięciu kluczowych zagadnień. Są to: konflikt interesów, zachowanie w miejscu pracy, informacja o firmie i konsumentach, rzetelność dokumentacji finansowej firmy, uczciwe zasady działania i konkurencji. Opisane są w nim wzorcowe zachowania w sytuacjach biznesowych wraz ze szczegółowym ich omówieniem mającym na celu rozwianie ewentualnych wątpliwości. Do nadzoru nad stroną merytoryczną i interpretacją Przewodnika została powołana wewnętrzna Komisja Etyki P&G.