Przewodnicy – Szkoła Przywództwa KGHM

Metryka praktyki

Firma: KGHM Polska Miedź,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach projektu Przewodnicy – Szkoła Przywództwa KGHM spółka KGHM Polska Miedź od 2019 r. prowadzi działanie polegające na szkoleniu przyszłych liderów sfery biznesowej i społecznej oraz przygotowywanie ich do pełnienia istotnej roli w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zajęcia prowadzą przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej KGHM Polska Miedź S.A. oraz grono reprezentujących różne dziedziny ekspertów z Polski i Stanów Zjednoczonych, którzy kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę zarządzania organizacjami, których otoczenie wymusza ciągłą adaptację, innowacyjność i kreatywność.