Przekształcenie ANG Spółdzielni w spółkę pracowniczą

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Po prawie 10 latach działalności w 2019 r. zarząd i interesariusze podjęli decyzję o przekształceniu ANG Spółdzielni w spółkę pracowniczą. Od 2021 r. firma nie jest spółdzielnią, gdzie członek dysponował głosem na Walnym Zgromadzeniu, ale nadal dzięki większościowemu (ponad 60%) pakietowi akcji, 329 współpracowników i współpracowniczek współdecyduje o kierunkach rozwoju firmy. Grupa ANG to przykład spółki pracowniczej, należącej w większości do tworzących ją ludzi. To głos do świata, że to współpracownicy tworzą wartość firmy i powinni też korzystać z prawa do współwłasności.