Przekazanie samochodu Fundacji ARMAAG

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Polska należy do czołówki krajów UE jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Położenie Trójmiasta chroni je przed permanentnym smogiem, jednak w zimie dopuszczalne stężenia pyłów bywa przekraczane.

Grupa GPEC przekazała w 2017 r. Agencji Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) specjalistyczny samochód (Dacia Dokker Van), który wspomaga monitoring czystości atmosfery na Pomorzu.

Fundacja ARMAAG, od 1993 r. bada powietrze w Trójmieście. Na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu znajduje się 9 stacji pomiarowych, które przez 24 godziny na dobę dostarczają mieszkańcom bieżącej informacji o jakości powietrza i stężeniu szkodliwych substancji. Dla prawidłowego funkcjonowania stacji oraz zbierania i analizy danych jest sprawne przemieszczanie się i doglądanie poszczególnych lokalizacji przez pracowników Fundacji, w czym pomaga przekazany przez GPEC samochód.

Informacje o jakości powietrza, zbierane przez pracowników ARMAAG, dostępne są na stronie internetowej www.armaag.gda.pl oraz www.airpomerania.pl.

Więcej infromacji: