Przekaż poZDROWIEnia – NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

Metryka praktyki

Firma: NUTRICIA Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Relatywnie niski poziom zadowolenia z działań firmy w zakresie społecznego zaangażowania oraz troski o zdrowie pracowników, uzyskany w Badaniach Satysfakcji Pracowników w 2009 roku, stał się bodźcem do realizacji programu, którego celem jest motywowanie pracowników do podjęcia działań na rzecz własnego zdrowia, przy jednoczesnej pomocy dzieciom pozostającym pod opieką Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.Każdy pracownik przystępujący do programu deklaruje chęć kontroli wagi i utrzymania właściwej masy ciała, regularną aktywność fizyczną lub rezygnację z palenia tytoniu. Za każdy kilogram zmniejszonej lub zwiększonej masy ciała (w zależności od BMI – wskaźnika masy ciała), tydzień abstynencji tytoniowej lub tydzień ćwiczeń, NUTRICIA przekazuje 70 zł na rzecz Stowarzyszenia. Pracownicy mogą również brać udział w biegach masowych − w imieniu każdego pracownika, który ukończy bieg, firma przekazuje 200 zł na cele społeczne.

W 2009 roku w program zaangażowało się 27% pracowników firmy i przekazano 63 760 zł na rzecz Stowarzyszenia, które otrzymaną kwotę przeznaczyło m.in. na prowadzenie rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci oraz Programy Umacniania Rodzin − działania profilaktyczne zapobiegające odseparowaniu dziecka od rodziny biologicznej. W 2009 roku Stowarzyszenie objęło opieką 730 dzieci, z których 356 mieszka w 4. Wioskach Dziecięcych: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie.

W bieżącym roku firma planuje włączyć w program pracowników NUTRICIA Zakłady Produkcyjne w Opolu.