Przejrzyste zakupy – Marketplanet

Metryka praktyki

Firma: Marketplanet,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Marketplanet doradza firmom i przedsiębiorstwom w zakresie organizacji struktur i procesów zakupowych. Pracownicy Marketplanet angażują się działania informacyjne i edukacyjne, w tym szereg szkoleń z zakresu: „Proces zakupów w nowoczesnej organizacji, Strategie zarządzania relacjami z dostawcą, Nowoczesne narzędzia w procesie zakupów”.

Przez odpowiedzialne zakupy firma rozumie: wprowadzenie odpowiednich standardów dokumentacyjnych, separację funkcji zarządczo-kontrolnych od operacyjnych, rozpowszechnianie w organizacji zasad etyki, wsparcie procesu zakupowego rozwiązaniami informatycznymi, monitoring poszczególnych etapów procesu, szkolenie pracowników oraz dystrybucję wiedzy w organizacji.

W nowoczesnych firmach zakupy i logistyka nabrały znaczenia strategicznego, jako źródła przewagi konkurencyjnej na rynku, które pozwalają: zmniejszyć ryzyko zachowań nieetycznych poprzez regulację zachowań wewnętrznych i zewnętrznych wobec dostawców i klientów, uprościć procesy zakupowe i uczynić je bardziej oszczędnymi, w rezultacie może to poprawić funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Dobra praktyka zakupowa to między innymi transparentność proces wyboru dostawcy. Zwiększenie przejrzystości procesu zakupowego oraz wyeliminowanie zachowań nieetycznych gwarantuje wykorzystanie narzędzi elektronicznych np. aukcji elektronicznych. Przejrzysty proces zakupowy w danej firmie, wzbudza zaufanie dostawców i partnerów biznesowych, którzy chętniej chcą uczestniczyć w przetargach. W 2006 r. firma obsłużyła 934 000 zamówień, na platformie przeprowadzono 4100 aukcji, w których wzięło udział ok. 2820 dostawców.