Przejrzyste procedury i polityka prorodzinna – BP

Metryka praktyki

Firma: BP,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
W ramach wewnętrznych procedur (kodeks postępowania) i programów w firmie BP, wszyscy pracownicy i ich rodziny objęci są pakietami medycznymi i sportowo–rekreacyjnymi, mają także z góry określony budżet szkoleniowy na dany rok. Pracownicy mogą również, w ramach wolontariatu, szkolić wybrane grupy społeczne, dlatego wspólnie ze Stowarzyszeniem Autokreacja prowadzone są różne szkolenia dla młodzieży oraz spotkania dla kobiet po 45 roku życia (Klub Klasy Kobiet – również tych zatrudnionych w firmie) w celu wzmocnienia ich kondycji psychicznej.Istotną częścią wdrożonych procedur działania firmy jest polityka promująca równouprawnienie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy – „Diversity&Inclusion”. Podstawą programu wspierającego różnorodność (wiek, płeć, wygląd, kultura, zawód, religia) jest przekonanie, że efektywne wykorzystanie potencjału firmy zależy w dużej mierze od cech indywidualnych poszczególnych osób w zespołach. W związku z „Diversity&Inclusion” stworzono m.in. procedury oceny pracowników w wielu językach, ponadto zachowana jest zasada różnorodności w procesie rekrutowania na stanowiska w BP. Opis stanowiska pracy oparty jest na odpowiednim modelu kompetencji, a w panelu rekrutacyjnym uczestniczą zawsze menedżer liniowy, przedstawiciel działu HR oraz niezależna osoba z innego działu. Wynagrodzenia i podwyżki wyceniane są przez niezależny audyt oraz dostosowane do bieżących tendencji rynkowych.

W firmie wprowadzono również inicjatywy pomagające w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego. W trakcie ciąży i urlopu macierzyńskiego kobiety zatrudnione w firmie mają zagwarantowaną możliwość używania sprzętu firmowego. W firmie obowiązuje zadaniowy czas pracy, który umożliwia dostosowanie go do potrzeb pracownika. Sprawdzianem funkcjonowania procedur było przystąpienie BP do konkursu „Firma Równych Szans”, którego organizatorem był Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP). Konkurs miał za zadanie wyłonić liderów polskiego biznesu, wprowadzających najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Wynik obliczany był wyłącznie na podstawie opinii pracowników. Ponad 70 proc. pracowników biura BP wzięło udział w badaniu.