Przegląd CSR – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Przegląd CSR jest osobnym od raportu społecznego dokumentem, który pokazuje filozofię i działania CSR-owe firmy w Polsce. Dokument zawiera przykłady działań i ich efekty osiągnięte przez Danone w naszym kraju oraz prezentację tych obszarów, gdzie firma dostrzega swój szczególny wpływ. Publikacja prezentuje sposób zarządzania wdrażany w Danone oraz jego efekty. Jest to pierwsza publikacja w Polsce traktująca CSR przekrojowo, jako funkcję zarządzania. Przegląd pokazuje w jaki sposób zobowiązania firmy dotyczące wartości bezpośrednio wpływają na codzienne decyzje biznesowe pracowników i menedżerów.

Publikacja mówi w jaki sposób firma realizuje swoją odpowiedzialność na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego, specyficznego dla branży świeżych produktów mlecznych,  a więc od zakupu surowców, aż po recyrkulację opakowań. Ponadto działania z zakresu odpowiedzialności biznesu opisane są przez pryzmat pięciu obszarów uznanych przez przedsiębiorstwo za szczególnie istotne: ludzie, zdrowie, żywienie i jakość, ochrona środowiska, społeczności lokalne oraz firma jako obywatel.

Przy realizacji Przeglądu zastosowano ideę ecological footprint. Dzięki współpracy z Fundacją „Nasza Ziemia” obliczono z jaką emisją CO2 do atmosfery wiązała się
realizacja projektu. Wraz z ekologami zaplanowano działania mające zneutralizować wyemitowany w ramach realizacji Przeglądu dwutlenek węgla, dlatego zaszczepionych zostanie 20 kasztanowców.

Drukowana wersja dokumentu została rozdana wszystkim pracownikom Danone’a. Menedżerowie otrzymali ja podczas dorocznego spotkania menedżerów, podczas
którego mogli także wysłuchać prezentacji oraz wystąpienia prezesa dotyczących postrzegania odpowiedzialności firmy w Danone. Premierze Przeglądu towarzyszyła
interaktywna wystawa.