Przedszkola ArcelorMittal Poland

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma ArcelorMittal Poland posiada dwa zakładowe przedszkola. Oferta przedszkolna skierowana jest przede wszystkim do pracowników, ale również, w miarę możliwości, do pracowników spółek zależnych i osób spoza firmy. Do przedszkoli może uczęszczać 100 dzieci w Krakowie oraz 116 w Dąbrowie Górniczej. Godziny otwarcia (od 5.30 do 18.00) są dostosowane do godzin pracy załogi ArcelorMittal Poland. Przedszkola oferują bardzo bogaty program, m.in. zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, naukowe, metodę Dobrego Startu, elementy metody M. Montessori, warsztaty plastyczne, koncerty muzyczne, warsztaty kulinarne oraz wyjazdy do okolicznych teatrów i muzeów oraz kin. Przedszkolami opiekuje się Fundacja Nasze Dzieci w Dąbrowie Górniczej.

https://www.fundacja-naszedzieci.pl/