Przedsiębiorstwo zatrudniające osoby z niepełnosprawnością – Dalej Razem

Metryka praktyki

Firma: Dalej Razem,
Branża: NGO,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Dalej Razem to przedsiębiorstwo założone przez organizację pozarządową; zatrudnia ono osoby z autyzmem, oferując im pracę zgodną z ich możliwościami i predyspozycjami. Firma podzielona jest na 4 pracownie: poligraficzną, kulinarną, rękodzielniczą oraz multimedialną. Ponad 50% zatrudnionych osób to niepełnosprawni, w tym 12 to osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W trakcie procesu pracy odbywa się również terapia ciągła przez pracę oraz trening umiejętności społecznych. W każdej pracowni są eksperci z określonej branży, którzy doglądają jakości pracy wykonywanej przez osoby z autyzmem lub zespołem Aspergera (których predyspozycje i zainteresowania są kompatybilne z pracą wykonywaną w danym dziale), oraz asystenci i terapeuci czuwający nad procesem terapeutycznym, nad treningiem umiejętności społecznych oraz nad integracją osób z autyzmem.

Więcej informacji