Przedsiębiorczość i sztuka autoprezentacji – ABB

Metryka praktyki

Firma: ABB,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

W marcu 2005 roku ABB wraz z publicznym gimnazjum w Przasnyszu rozpoczęło realizację projektu, którego nadrzędnym celem było pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych przasnyskiej młodzieży. Firma przeznaczyła na realizację projektu kwotę 60 tysięcy złotych.

Kilkunastu pracowników firmy i jej partnerów biznesowych prowadziło zajęcia dla młodzieży, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. W ramach projektu młodzież brała udział w sobotnich warsztatach organizowanych w podziale na cztery sekcje: przedsiębiorczości, medialnej, teatru i mody oraz filmu i fotografii.

W sumie zorganizowano 276 godzin zajęć dla 659 uczniów. W dziewięciu wycieczkach uczestniczyło 403 gimnazjalistów. W realizację projektu czynnie zaangażowało się ponad 30 osób. Z funduszy ABB wyremontowano świetlicę dla młodzieży w gimnazjum, utworzono kafejkę internetową, zakupiono kamerę i sprzęt komputerowy oraz zorganizowano dziewięć wycieczek autokarowych do Pułtuska i Warszawy.