Przeciwdziałanie zmianom klimatu – Ricoh Polska

Metryka praktyki

Firma: Ricoh Polska,
Branża: Elektronika i AGD, IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

W ramach strategii globalnej w 2005 r. koncern Ricoh podjął decyzję o wprowadzeniu działań prośrodowiskowych, mających zminimalizować niekorzystne oddziaływanie firmy na środowisko do 1/8 w 2050 r. Każda jednostka lokalna, w tym Ricoh Polska, jest zobligowana do zredukowania emisji CO2 o 12% do 2010 r., do obliczania rocznej emisji CO2 powstającej w wyniku swej działalności oraz do wprowadzenia działań zmierzających do redukcji tych emisji o 1% rocznie.Realizacja polityki proekologicznej objęła: wprowadzenie programu indywidualnych rozliczeń za paliwo przez użytkowników samochodów służbowych, wymianę samochodów z silnikami benzynowymi na wysokoprężne oraz wprowadzenie systemu rejestracji podróży służbowych. Dodatkowo prowadzono doraźne i cykliczne akcje promocyjne, które miały na celu wzrost świadomości ekologicznej pracowników poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie (e-maile informacyjne, szkolenia z bezpiecznej jazdy, świętowanie Globalnego Dnia Akcji Ekologicznej Ricoh, ufundowanie ścieżki edukacyjnej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego).

Efektywność programu oceniono poprzez pomiar zużycia paliw samochodowych oraz długość i ilość przelotów, a także pomiar wykorzystania energii elektrycznej i gazu w biurach spółki. Dzięki projektowi, w 2007 r. firmie udało się zmniejszyć emisję CO2 o 12%, obniżyć koszty zużycia paliwa o ponad 55 tysięcy zł oraz wprowadzić efektywniejszy system zarządzania podróżami służbowymi.