Przeciwdziałanie zmianom klimatu – Ricoh Polska

Metryka praktyki

Firma: Ricoh Polska,
Branża: Elektronika i AGD, IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:Ricoh Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielstwem japońskiego koncernu o zasięgu globalnym. Koncern Ricoh  prowadzi swoje działania operacyjne w ponad 150 krajach zatrudniając 75 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę rozmiar i specyfikę swojej działalności firma wywiera dość duży wpływa na środowisko naturalne. Dbając o dobre imię i relacje z milionami osób na całym świecie związanymi z działaniami koncernu, kierownictwo Ricoh w Japonii podjęło decyzję o wprowadzeniu działań prośrodowiskowych, których celem jest m. in. przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji CO2 w działaniach operacyjnych korporacji.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

W 2005 roku kierownictwo koncernu zainspirowane postanowieniami protokołu w Kyoto, postanowiło wprowadzić długoterminowe działania, których celem jest zredukowanie wpływu na środowisko wszystkich operacji biznesowych koncernu do 1/8 w 2050 r. Aby osiągnąć ten cel każda z jednostek operacyjnych otrzymała swoje indywidualne cele do realizacji, których celem jest zredukowanie tzw. „zintegrowanego wpływu środowiskowego” (w skład którego wchodzą m.in. emisje CO2, zużycie zasobów i substancji chemicznych) o 20% do 2010 r. W związku z realizacją tego projektu globalnego w ramach działań ograniczających emisje CO2 Ricoh Polska wprowadziło program indywidualnych rozliczeń za paliwo przez użytkowników samochodów służbowych, dokonała wymiany floty samochodowej (zmiana samochodów z silnikami benzynowymi na wysokoprężne) oraz wprowadziła system rejestracji podróży służbowych. Oprócz wymienionych działań wprowadzone zostały doraźne i cykliczne akcje promocyjne, których celem był wzrost świadomości środowiskowej pracowników Ricoh Polska.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– zmniejszone koszty zużycia paliwa o ponad 55 tyś zł w 2007 r,
– efektywniejsze zarządzanie podróżami służbowymi,
– dobry wizerunek wewnątrz korporacji (mierzony na podstawie Environmental Accounting System – Systemu Bilansu Środowiskowego
– zwiększenie świadomości środowiskowej pracowników
– umocnienie wizerunku firmy jako odpowiedzialnego partnera biznesowego.

WYZWANIA:

Generalnie proces zbierania i przetwarzania danych jest pracochłonny i nie daje rzeczywistego obrazu, lecz stan przybliżony. Dla firm wynajmujących biura w dużych miastach problematyczna jest często możliwość uzyskania informacji o faktycznych poziomach zużycia energii elektrycznej i gazu ze względu na częste zawarcie tych opłat w czynszu budynku. Trudno jest też przyjąć dobrą metodę szacowania emisji CO2 z paliw (zazwyczaj podawane są dane uśrednione dla danego rodzaju pojazdu, faktyczny obraz może odbiegać od szacowanego ze względu na różnice jednostkowe – nie jest widoczny wpływ serwisu).