Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu

Metryka praktyki

Firma: Zarząd Transportu Metropolitalnego,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Zarząd Transportu Metropolitalnego miał na celu ułatwienie coraz większej części społeczeństwa korzystanie z transportu publicznego. Inicjatywa przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu obejmowała ofertę ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów dla m.in. dzieci i młodzieży, emerytów, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Umożliwiono również uczniom do 16. roku życia bezpłatne korzystanie z komunikacji zbiorowej. Jednocześnie kontynuowano sprzedaż biletu okresowego Sieć 180.