Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych i niepełnosprawnych – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2012

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych i niepełnosprawnych to jeden z priorytetowych celów strategii w zakresie CSR firmy Orange Polska oraz wyzwań stawianych firmie przez interesariuszy. Wśród najbardziej zagrożonych wykluczeniem są osoby mniej zamożne, z niepełnosprawnością oraz starsze. Oprócz barier ekonomicznych w dostępie do społeczeństwa cyfrowego, istotną rolę odgrywają kwestie społeczne, takie jak brak kompetencji i umiejętności czy negatywne nastawienie do nowoczesnych technologii. W firmie powstał zespół ds. osób starszych i niepełnosprawnych, który zajmuje się tematem dostosowania usług, obsługi oraz komunikacji, a także proponuje działania edukacyjne. W wyniku badań i analiz, które pozwoliły lepiej poznać potrzeby i oczekiwania osób z niepełnosprawnościami, zostały wyodrębnione usługi i udogodnienia mogące być najbardziej korzystne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnością oraz ludzi starszych. Poza tym zostały wprowadzone specjalne ikony pokazujące, które produkty są dedykowane osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Oferta została też odpowiednio wyodrębniona na stronie orange.pl, zaś pracowników przygotowano poprzez dodatkowe materiały edukacyjne – wnioski z badań, animacje „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”, oraz włączenie tematu do szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników obsługi i sprzedaży. Z kolei we współpracy z ekspertami z organizacji społecznych powstały nowe aplikacje na smartfony dla osób z niepełnosprawnościami – Colorcall i Melovabe. Dodatkowo w ramach projektu przygotowano szkolenia z obsługi komputera i internetu dla osób starszych. Szkolenia  odbywają się w całej Polsce w bibliotekach należących do programu „Orange dla Bibliotek”. Do tej pory odbyły się 83 szkolenia w 67 placówkach dla ponad 1500 uczestników. Projekt ma przyczynić się do zmiany postrzegania osób starszych i niepełnosprawnych jako jednych z ważniejszych klientów, a także zmienić sposób komunikowania się z tymi klientami oraz ich obsługi. Pracownicy zaś mają szansę poznać potrzeby i oczekiwania tych konsumentów.