Przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacjom infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe

Metryka praktyki

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2013

PKP Polskie Linie Kolejowe zrealizowały praktykę Przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacjom infrastruktury kolejowej. Jej celem były: uświadamianie społeczeństwu skutków kradzieży lub dewastacji infrastruktury oraz zmiana postawy z biernej na aktywną, zachęcanie do reagowania na tego typu zdarzenia. W efekcie udało się poprawić bezpieczeństwo oraz jakości świadczonych usług przewozu osób i towarów.