Pryncypia Zachowania i Postępowania – Grupa Saint-Gobain

Metryka praktyki

Firma: Grupa Saint-Gobain,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2013

Zasady postępowania, wspólne dla pracowników Grupy Saint-Gobain na całym świecie, spisane są jako Pryncypia Zachowania i Postępowania. Składają się na nie: zaangażowanie zawodowe, wzajemny szacunek, prawość, lojalność, solidarność, przestrzeganie prawa, poszanowanie środowiska, przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz poszanowanie praw pracowniczych. Pryncypia dotyczą wszystkich obszarów związanych z pracownikami, w tym rekrutacji, tworzenia opisów stanowisk, ocen rocznych czy programów rozwojowych. Kadra kierownicza otrzymała broszurę informującą, jak mówić o wartościach, przeprowadzając rozmowy oceniająco-rozwojowe. Co dwa lata obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pryncypiów, w ramach którego odbywa się szereg wydarzeń promujących zasady.

więcej