Prosty język w EFL

Metryka praktyki

Firma: Europejski Fundusz Leasingowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Europejski Fundusz Leasingowy zainicjował projekt Prosty język w EFL. Firma rozpoczęła od zmiany dokumentów do umowy leasingu i pożyczki, upraszcza kolejne druki oraz komunikację z klientem i komunikację wewnątrz firmy. Projekt rozwiązuje problem skomplikowanych treści, w tym umów, pozwala tworzyć teksty inkluzywne, dostępne dla wszystkich. Realizując projekt, EFL współpracował z ekspertami, językoznawcami Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2022 r. odbyły się szkolenia z językoznawcą; pracownicy wspólnie z ekspertami stworzyli zbiór zasad prostego języka, wyłonili ambasadorów i promotorów, którzy działają na rzecz upraszczania i ulepszania komunikacji. Zmiany wdrożone w 2022 r. firma zmierzy także w badaniu NPS oraz wewnętrznych badaniach komunikacji.