Prosty język

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

BNP Paribas Bank Polska podjął kroki, aby ułatwić klientom zrozumienie komunikatów bankowych, takich jak e-maile z ofertą, regulaminy, umowy bankowe. W ramach projektu Prosty język opracował interaktywny podręcznik dla pracowników oraz rozpoczął proces upraszczania komunikatów i dokumentów. W Banku powołana została także funkcja konsultanta prostego języka. W 2021. pełniło ją ok. 100 osób. Konsultantem mogła zostać każda osoba, która przejdzie szkolenie i zda egzamin, niezależnie od wykształcenia oraz obszaru, w którym pracuje. Pisma stworzone z zastosowaniem zasad prostego języka stały się krótsze w porównaniu z wyjściowymi o 15–40%.