„Propozycje postępu” – rozwijanie innowacyjności pracowników – Michelin Polska

Metryka praktyki

Firma: Michelin Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firmy, doceniając wiedzę i doświadczenie pracowników, a także wkład w rozwój firmy, włączają ich do procesu zarządzania i zachęcają do zgłaszania pomysłów. Taki sformalizowany system posiada firma Michelin Polska w ramach Propozycji postępu pomysły mogą być zgłaszane indywidualnie lub zbiorowo w pięciu kategoriach: bezpieczeństwo, jakość produktów i usług, oszczędności (ograniczenie kosztów i skrócenie terminów), warunki pracy oraz ochrona i poszanowanie środowiska. Podlegają one ocenie merytorycznej przez specjalistów z danej dziedziny. W zależności od wielkości wygenerowanych oszczędności, stopnia poprawy bezpieczeństwa, jakości lub warunków pracy, propozycje są nagradzane finansowo bądź rzeczowo. W 2011 roku ponad połowa załogi zgłosiła swoje pomysły, zrealizowano prawie 3 tys. propozycji. Firma zaoszczędziła prawie 4,5 mln zł.