Propagowanie energooszczędnego budownictwa – Fortis Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Fortis Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Fortis Bank Polska, realizując proekologiczną politykę grupy Fortis, w swojej działalności biznesowej przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. Zasady te wprowadza do procedur zarządzania ryzykiem oraz systemu przyznawania kredytów. Grupa stworzyła również formułę regulującą zasady współpracy z przemysłem obronnym i podpisała się pod Zasadami Równikowymi (Equator Principles), co oznacza, że nie udziela kredytów dla projektów, które nie spełniają wymogów środowiskowych i socjalnych.Fortis Bank Polska wspiera ogólnopolską kampanię firm BASF i Termo Organika promującą energooszczędne i pasywne budownictwo, poprzez oferowanie specjalnego kredytu. W 2006 roku powstał pierwszy w Polsce budynek pasywny z certyfikatami Passive Hause Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt, który zużywa 1/8 energii w stosunku do tradycyjnych budynków. Partnerem tego przedsięwzięcia jest również Fortis Bank Polska, który oferuje specjalny kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach cenowych. Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku. Klienci są zwolnieni z prowizji za przedterminową – częściową lub całkowitą – spłatę po trzech latach od uruchomienia kredytu. Bank upraszcza także procedury związane z przyznaniem kredytu. W sytuacji, kiedy dom pasywny budowany jest przez inwestora zastępczego (dewelopera/spółdzielnię) bank wymaga od klienta wyłącznie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów. Dzięki współpracy z bankiem, ekologiczne i energooszczędne budownictwo będzie bardziej dostępne dla klientów.

W ramach kampanii innowacyjne projekty Ciepłego Domu kupiło już kilkadziesiąt osób, a kilkanaście projektów jest już w fazie realizacji.