Promowanie recyklingu odpadów opakowaniowych – Coca-Cola HBC Polska/Coca-Cola Poland Services

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Firmy z systemu Coca-Cola w Polsce wspierają liczne inicjatywy samorządowe i pozarządowe, mające na celu tworzenie struktur odzysku i recyklingu materiałów opakowaniowych oraz  kształtowanie proekologicznych postaw wśród pracowników i konsumentów. Znajdują się wśród  nich m.in. Warszawski Piknik Ekologiczny „Odkrywamy Wisłę”, Warszawskie Dni Recyklingu,  organizowane przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawa, akcja „Sprzątanie świata −  Polska”. Coca Cola prowadzi również działania edukacyjne wśród młodzieży podczas Coke Live  Music Festiwal oraz poprzez bazę EkoEdukcja.pl, szkoli także pracowników w dziedzinie recyklingu i przetwarzania opakowań.Celem podejmowanych działań jest zwiększenie zainteresowania problemami ekologicznymi i wzrost świadomości ekologicznej, zmiana zachowań części społeczeństwa, zmniejszenie liczby  „dzikich wysypisk”, wzrost liczby gospodarstw domowych prowadzących selektywną gospodarkę odpadami.

W 2009 roku, w IV Warszawskich Dniach Recyklingu, uczestniczyło kilka tysięcy osób, które oddały  do recyklingu i utylizacji około 17. ton odpadów. W akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2009” czynnie włączyło się blisko 150 000 osób, dokonano segregacji co najmniej 340. ton śmieci. Z bazy EkoEdukacja.pl, od momentu jej powstania w 2004 roku, skorzystało 277 349 różnych  użytkowników (w 2009 roku – 113 731). Materiały pobrane z bazy służyły − statystycznie − do  edukacji co najmniej 22 853 392 dzieci i młodzieży. W ramach akcji ekologicznej 4. edycji Coke Live Music Festival zebrano i przeznaczono do ponownego przetworzenia 77% kubków dostarczonych na  teren imprezy.

Rodziny piknik ekologiczny „Odkrywamy Wisłę” odwiedziło około tysiąca pięciuset warszawian.  Łącznie udało się uzbierać 1243 kg odpadów z makulatury i papieru, 218 kg odpadów z tworzyw sztucznych, 371 kg odpadów ze szkła, a także 285 kg baterii.