Promowanie i wspieranie różnorodności

Metryka praktyki

Firma: RBS (National Westminster Bank),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

RBS jest jedną z pięciu największych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii, oferującej gamę produktów i usług finansowych, skierowanych do klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz instytucjonalnych.

RBS (National Westminster Bank) wierzy, że różnorodność nie stanowi dla firmy zagrożenia. Wręcz przeciwnie, jest ogromną wartością, dzięki której firma może się lepiej rozwijać i być przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla swoich pracowników, dlatego promuje i wspiera różnorodność.

Ambicją RBS jest konsekwentne wspieranie pracowników, bez względu na ich tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie bądź stopień sprawności. Firma stara się stawiać przed każdym i każdą takie same możliwości rozwoju i wspierać w różnych drogach osiągnięcia zawodowych sukcesów. Realizuje ten cel między innymi poprzez grupy pracownicze: sieć wspierająca rozwój kobiet, sieć pracowników LGBT+ i sojuszników/sojuszniczek, sieć rodzin, sieć dla pracowników z niepełnosprawnościami, sieć multikulturowa czy grupa wspierająca działania na rzecz środowiska. Sieci są niezależne i prowadzone przez pracowników, przy aktywnym uczestnictwie zarządu firmy oraz wsparciu finansowym. Dzięki działaniom sieci w 2018 roku udało się m.in. wprowadzić kompleksowy program wsparcia dla kobiet po urlopie macierzyńskim, wziąć udział w Paradzie Równości, zorganizować warsztaty przeciwko mowie nienawiści czy rozpocząć proces dostosowania firmy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Co roku każda z sieci określa i komunikuje swoje cele na najbliższe 12 miesięcy i otrzymuje wsparcie w postaci opiekuna/opiekunki będących członkami zarządu firmy oraz budżet umożliwiający realizację założeń. W trakcie regularnych spotkań sieci i opiekunów omawiane są bieżące wyzwania i osiągnięte sukcesy. Na koniec roku sieci przygotowują podsumowanie podjętych działań i inicjatyw, do których wykorzystywane są miary takie jak: wzrost ilości osób zaangażowanych czy liczba aktywności, jak również wyniki badań jakościowych, takich jak coroczna ankieta pracownicza, w której bada się między innymi poczucie bezpieczeństwa w pracy, dyskryminację czy ogólną satysfakcję pracownika. Wyniki te są porównywane do tych osiągniętych przez inne firmy w tym sektorze biznesowym. W 2018 firma osiągnęła 16-punktową przewagę w zakresie inkluzyjności.

Zgodnie z misją organizacji, inkluzywne miejsce pracy nie jest opcją dodatkową. Jedynym sposobem na osiągnięcie ambicji bycia firmą, którą będą wybierać klienci, jest zrozumienie ich potrzeb, co można osiągnąć poprzez pracowników. Im lepsze miejsce pracy, tym chętniej specjaliści i specjalistki w nim pracują i działają na rzecz swoich klientów, dostarczając produkty i usługi uszyte na miarę, ze zrozumieniem ich potrzeb. Według badań przeprowadzonych przez McKinsey, w firmach wspierających różnorodność, 19% więcej zatrudnionych osób wyraża chęć pozostania w obecnym miejscu pracy, a 12% wkłada większy wysiłek na rzecz swojej firmy, co można zaobserwować na co dzień w RBS. Kolejną korzyścią dla pracodawcy jest budowanie swojej marki jako firmy otwartej i przyjaznej pracownikom, dzięki czemu skuteczniej pozyskuje ona utalentowane osoby do pracy.

Firma będzie kontynuować wspieranie wszystkich sieci w przyjętych przez nie założeniach na najbliższy rok. W związku z dużym sukcesem i dojrzałością takich sieci jak RBS Women Network czy Rainbow Network, w tym roku ze szczególnym zaangażowaniem firma będzie działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami i sieci Enable Network. Zamierza się przeprowadzić audyt miejsca pracy i podnieść jakość biura, tak aby odpowiadało potrzebom wszystkich obecnych i potencjalnych pracowników.