Promocja transportu rowerowego – PwC

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

W ramach wdrażania polityki środowiskowej, firma PwC promuje zrównoważony transport, przede wszystkim rowerowy. Aby zachęcić pracowników do podróży rowerem do i z pracy, udostępniono im w biurze: prysznice, zadaszony i chroniony parking dla rowerów, skrzynkę z narzędziami do drobnych napraw oraz specjalne pojemniki na przechowywanie sprzętu i ubrań. Ponadto firma edukuje pracowników, biorąc udział w takich wydarzeniach, jak Międzynarodowy Dzień bez Samochodu (Car Free Day) 22 września. W tym roku, zaproszono prelegentów mówiących o bezpieczeństwie rowerzystów w mieście oraz o kolarskiej kulturze i podróżach rowerowych. Pracownicy mieli możliwość oddać rower do serwisu, dowiedzieć się, w jaki sposób dbać o rower i jak zabezpieczyć go przed sezonem zimowym, a także zakupić produkty w obniżonych cenach.