Promocja transplantologii – Grupa Allianz Polska

Metryka praktyki

Firma: Grupa Allianz Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Allianz Polska prowadzi kompleksowy program promocji transplantologii we współpracy z Polską Unią Medycyny Transplantacyjnej i Krajowym Konsultantem Transplantologii prof. dr hab. med.  Wojciechem Rowińskim. Działania na rzecz promocji transplantologii podjęto wraz z  wprowadzeniem do oferty polis ubezpieczeniowych na życie. Firma zapewnia również bezpłatne ubezpieczenia na życie dla dawców nerek lub fragmentów wątroby, a lekarze podróżujący do  dawców są ubezpieczeni na specjalnych warunkach.W ramach programu w 2005 roku Allianz wsparł finansowo igrzyska zimowe z udziałem dzieci po  przeszczepie narządów. W 2009 roku firma była głównym partnerem meczu charytatywnego „Gra o Życie”, wspierającego polską transplantologię. Dzięki akcji promowano wiedzę o transplantacji, której stan w społeczeństwie polskim jest niski w tym zakresie. Tematy związane z transplantologią pojawiały się częściej w mediach. Udało się też odwrócić tendencję spadkową w liczbie wykonywanych w Polsce transplantacji, która wzrosła z 922 w 2007 roku do 1106 zabiegów w roku 2008. Po wprowadzeniu przez Allianz ubezpieczeń dla osób oddających swój organ do przeszczepu wzrosła też liczba osób z nich korzystających.