Promocja różnorodności – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2013

Projekt Promocja różnorodności jest elementem polityki korporacyjnej Grupy EDF. Ideą programu, realizowanego od 2008 roku, jest promowanie różnorodności. Od tej pory co roku organizowany jest Dzień Różnorodności. Firma propaguje i dzieli się dobrymi praktykami na lokalnym poziomie, włączając dostawców i kontrahentów w upowszechnianie różnorodności, kładzie też nacisk na sprawiedliwy proces rekrutacji. W 2013 roku w ramach tych działań EDF Polska podpisała Kartę Różnorodności, przygotowała warsztaty na temat różnorodności, a także zorganizowała konkurs na projekt zrealizowany przez zróżnicowany zespół.  W Grupie EDF utworzona została również wewnętrzna organizacja mająca na celu wspieranie rozwoju zawodowego kobiet.