Promocja raportowania pozafinansowego wśród biegłych rewidentów

Metryka praktyki

Firma: CSRinfo,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2014

CSRinfo i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów przeprowadziły promocję raportowania pozafinansowego wśród biegłych rewidentów poprzez cykl bezpłatnych, specjalistycznych seminariów pokazujących związane z tym zagadnieniem możliwości rozwoju zawodowego. Organizatorzy stworzyli obecnym i przyszłym biegłym rewidentom możliwość uzyskania najnowszych informacji na temat odpowiedzialnego biznesu, a przede wszystkim praktyki raportowania oraz wyzwań weryfikacji. Spotkania były poświęcone tematyce sprawozdawczości pozafinansowej i poświadczania raportów społecznej odpowiedzialności biznesu. Odbyły się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu.