Promocja odpowiedzialnego biznesu wśród studentów – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers, PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

PricewaterhouseCoopers w ramach swojej strategii CSR podejmuje działania na rzecz promowania koncepcji odpowiedzialnego biznesu zarówno w środowiskach biznesowych, jak i akademickich. Służą temu prowadzony we współpracy z „Gazetą Wyborczą” od 1996 roku konkurs „Grasz o staż” oraz nowo powstała Liga Odpowiedzialnego Biznesu – projekt realizowany we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu skierowana jest do środowiska akademickiego – studentów uczelni wyższych w Polsce w celu przygotowywania ich do pełnienia roli odpowiedzialnych pracodawców i pracowników, menedżerów, liderów biznesowych i społecznych. Ligę tworzy sieć organizacji studenckich, które są zainteresowane tematem odpowiedzialnego biznesu i przy wsparciu PricewaterhouseCoopers oraz FOB chcą angażować się w działania w tym obszarze na rodzimych uczelniach. W 2004 roku w działania Ligi włączyło się 10 kół naukowych z uczelni w całej Polsce oraz 2 organizacje sieciowe: AIESEC Polska i Studenckie Forum Business Centre Club oraz Parlament Studentów RP. W ramach Ligi organizowane są na uczelniach wydarzenia, podczas których studenci dyskutują z przedstawicielami biznesu na temat ich roli w społeczeństwie oraz odpowiedzialnych działaniach biznesu. Prowadzone są debaty, seminaria i warsztaty. Od kwietnia 2004 odbyły się 3 konferencje, 4 sesje warsztatów, ogłoszono pierwszy konkurs, w ramach którego studenci będą mogli odbyć praktyki studenckie. W wydarzeniach tych uczestniczyło ponad 150 osób. Do czerwca 2005 zaplanowane jest 30 wydarzeń w całej Polsce, które obejmie blisko 1000 studentów i wykładowców z uczelni całego kraju.

Każda z organizacji wylania lidera – ambasadora CSR na danej uczelni – i wraz z partnerami programu przygotowują wspólne projekty. Dla liderów PricewaterhouseCoopers zorganizowała w swojej siedzibie szkolenie, przygotowujące ich do prowadzenia programów i zarządzania projektami, przy okazji pokazując odpowiedzialne działania biznesu. Firma PricewaterhouseCoopers nie tylko finansuje ten program, ale włącza się w tworzenie jego strategii oraz uczestniczy w poszczególnych wydarzeniach na uczelniach, angażując w działania kolejnych pracowników i dzieląc się swoją wiedzą.

Drugi projekt – konkurs „Grasz o staż” wyłonił w 2004 roku 140 laureatów, 40% z nich otrzymało propozycję stałej pracy, a kolejne 30% nawiązało z firmami inne formy współpracy. Jednocześnie dla wszystkich zwycięzców zorganizowano szkolenie poświęcone odpowiedzialnemu biznesowi, podczas którego studenci na podstawie przykładów z rynku polskiego tworzyli pomysły na odpowiedzialne działania firm, w których będą odbywać praktyki. W 2004 roku powstała również koncepcja staży związanych z CSR, w ramach których przygotowani odpowiednio studenci mieli wspierać firmy w realizacji projektów CSR-owych.

W celu inspirowania firm przeprowadzono prezentację dla praktykodawców na temat korzyści wynikających z wdrażania odpowiedzialności społecznej, a dzięki pracom konkursowym studentów powstał „bank pomysłów” – wiele rozwiązań, które firma może wprowadzać w ramach swoich struktur udostępniany firmom biorącym udział programie. W 2005 roku planowana jest szersza promocja tego tematu wśród firm.