Promocja modelu LBG w Polsce jako narzędzia do mierzenia wpływu działań firmy na społeczeństwo – rozwój sieci LBG – SGS

Metryka praktyki

Firma: SGS,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2012

SGS Polska realizował działania z zakresu promocji modelu LBG w Polsce jako narzędzia do mierzenia wpływu działań firmy na społeczeństwo i rozwijał sieci LBG. Zorganizowano szkolenia, warsztaty oraz indywidualne konsultacje z firmami. Uczestnicy spotkań zyskali wiedzę z obszaru zarządzania programami społecznymi, dzięki której mogą efektywnie zmieniać strategię swoich działań na przyszłość. Początkowo do sieci przystąpiło pięć firm – założycieli LBG w Polsce, których zadaniem było przetestowanie możliwości zastosowania modelu. W 2012 roku w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych wzięło udział ponad 40 firm. Duża część z nich deklaruje chęć korzystania z narzędzia w kolejnych latach. Długoterminowym efektem rozwoju sieci LBG jest podniesienie jakości i efektywności działań prowadzonych w ramach programów społecznych przez sektor biznesu.