Promocja kultury francuskiej w Polsce

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Od 13 lat Credit Agricole Bank Polska włącza się w promocję kultury francuskiej w Polsce. Bank jest stałym partnerem Dni Krajów Francuskojęzycznych, a także sponsorem wydarzeń w ramach festiwalu Frankofonia.

W 2017 roku dzięki wsparciu banku zrealizowano dwa koncerty: muzyki klasycznej oraz koncert galowy, podczas którego wystąpił Lucas Reynald. Celem działań jest propagowanie kultury francuskiej wśród Polaków.

Festiwal na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Wrocławia. Jest widoczny w przestrzeni miejskiej i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W mediach rokrocznie pojawia się wiele wzmianek na temat Frankofonii i Dni Krajów Francuskojęzycznych.

Praktyka realizowana była w partnerstwie z Alliance Française.