Promocja bezpieczeństwa poza firmą – Lafarge

Metryka praktyki

Firma: Lafarge,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2010

Od 2008 roku „Akademia Bezpieczeństwa” Lafarge Cement edukuje w dziedzinie bezpieczeństwa, a także promuje zasady bezpieczeństwa zarówno wśród pracowników, członków ich rodzin, jak i wśród społeczności lokalnych.

Corocznie w gminach, w których są zlokalizowane zakłady Lafarge Cement, przeprowadzana jest tzw. akcja GAP „Gaśnica – apteczka – pierwsza pomoc”. W ramach akcji Lafarge zapewnia lokalnym szkołom i przedszkolom sprawdzenie i uzupełnienie sprzętu przeciwpożarowego oraz uzupełnienie apteczek pierwszej pomocy. W 2010 roku akcja GAP objęła 14 szkół i 4 przedszkola z gminy Małogoszcz i Barcin, gdzie ufundowano ponad 50 apteczek, a doposażono 30. Sprawdzono również wszystkie hydranty, poprawiono oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wykonano 12 tablic ewakuacyjnych. Ponad 600 uczniów i nauczycieli wzięło udział w szkoleniach z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Co roku w czerwcu w ramach tzw. „Miesiąca Bezpieczeństwa” Lafarge Cement wspólnie z policją organizuje dla dzieci i młodzieży miasteczka ruchu drogowego oraz szkolenia z zasad ruchu drogowego. Lafarge wspiera również akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, rozdaje odblaski i gry edukacyjne uczniom w szkołach i przedszkolach, organizuje spotkania z policjantami i ekspertami. Podczas corocznych dni otwartych w cementowniach Lafarge organizowane są pokazy gaszenia ognia, udzielania pierwszej pomocy oraz spotkania z dietetykami czy badanie ciśnienia krwi.

W ramach „Akademii Bezpieczeństwa” firma prowadzi również szkolenia dla swoich pracowników – kierowców aut osobowych. 262 osoby wzięły udział w szkoleniu z bezpiecznej jazdy w trudnych warunkach drogowych, 87 osób przeszkolono z tzw. jazdy defensywnej. W szkoleniach e-learningowych z bezpiecznej jazdy oraz pomocy przedmedycznej uczestniczyło 250 pracowników.