Projekty społeczne T-Mobile Polska

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2014

Dzięki kwocie 140 180 zł, przekazanej przez pracowników i firmę w ramach corocznej wewnętrznej aukcji charytatywnej, 15 zespołów pracowników, czyli 112 wolontariuszy, T-Mobile Polska zrealizowało autorskie projekty społeczne. Współpracowali przy tym z 15 organizacjami. Wspierali ich członkowie rodzin i przyjaciele. Pomoc trafiła do społeczności, z którymi związani są pracownicy, np. w Warszawie, Łodzi, Ełku, Białymstoku i Kielcach. Wolontariusze wsparli m.in. kobiety w trudnej sytuacji życiowej, osoby niepełnosprawne, seniorów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dzieci autystyczne i osoby z zespołem Aspergera. Pomoc trafiła do 2775 potrzebujących. Firma przeprowadziła ewaluację projektu. Analizy danych dokonał partner działań – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.