Projekty społeczne – DGA

Metryka praktyki

Firma: DGA,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
DGA S. A., jako firma specjalizująca się w dziedzinie doradztwa gospodarczego, wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie także w działalności non profit. Firma tworzy i realizuje projekty społeczno-badawcze ze środków Unii Europejskiej, wspierające osoby niepełnosprawne, zagrożone utratą pracy i marginalizacją społeczną. Inicjatywy te umożliwiają budowanie platformy współpracy pomiędzy podmiotami sektora pozarządowego, samorządami i biznesem. Dzięki pozyskiwanym przez firmę środkom unijnym możliwe jest zrealizowania wspólnych przedsięwzięć, łączących biznesowe doświadczenie ze społecznymi osiągnięciami organizacji pozarządowych.Inicjatorami projektów są zarówno partnerzy społeczni, proponujący DGA współpracę, jak i sama firma, która śledząc problemy i oczekiwania społeczne, podejmuje działania zmierzające do ich rozwiązania DGA, wykorzystując swoje doświadczenie komercyjne w pozyskiwaniu środków unijnych, tworzy wnioski o sfinansowanie projektów, a także bierze czynny udział w ich realizacji, zapewniając niezbędne narzędzia i fachową wiedzę. Firma stworzyła oddzielny departament zatrudniający obecnie 22 konsultantów, którzy realizują projekty społeczne. Pracownicy mają możliwość nabywania nowej wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć „wrażliwych społecznie”.

W ramach swojej praktyki DGA przeprowadziło m. in. projekty: „Partnerstwo dla Rain Mana – Rain Man dla Partnerstwa”, „Kierunek zatrudnienie”, „Kroki ku pracy”, „Sukcesy zawodowe kobiet”, „Zawody przyszłości”.