Projekty proekologiczne – PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2013

W ramach projektów proekologicznych realizowanych przez PGNiG z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska oraz ze szkołami podstawowymi woj. podkarpackiego zrealizowane zostały następujące wydarzenia: Certyfikat Zielonej Flagi, Tydzień ekologiczny „Z przyrodą na TY” i projekt Ekologią Malowane Święta Bożego Narodzenia. Skupiono się na organizacji różnego typu akcji, spotkań, lekcji edukacyjnych, konkursów poszerzających i promujących świadomość ekologiczną zarówno uczniów, jak i ich rodziców.