Projektowanie udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2014

W procesie projektowania udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach, które mają usprawnić oferowanie usług UPC Polska osobom niepełnosprawnym, prowadzone są konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz pracownikami spółki, którzy są niepełnosprawni. Wdrażanie zmian i audyt nowych rozwiązań następuje we współpracy z Fundacją Widzialni. Wzięto pod uwagę potrzeby osób starszych oraz posiadających ograniczenia związane z mobilnością. Dodatkowo 3 biura zostały wyposażone w pętlę indukcyjną.