Projekt Zrównoważony Biznes – Fundacja Sendzimira

Metryka praktyki

Firma: Fundacja Sendzimira,
Branża: NGO,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Projekt „Zrównoważony biznes” jest realizowany w ramach corocznej, trzytygodniowej, intensywnej Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”. Łączy edukację studentów z praktycznym wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w firmach, przynosząc korzyści dla obu stron. W jego ramach interdyscyplinarne zespoły złożone z uczestników kursu przygotowują opracowania dotyczące konkretnych problemów zgłoszonych przez zaproszone do projektu przedsiębiorstwa. Pracę w grupach nadzorują merytorycznie nauczyciele akademiccy i praktycy prowadzący zajęcia na kursie, w bezpośredniej współpracy z przedstawicielami firm. Organizowane są również wizyty studyjne obejmujące spotkania z interesariuszami (nie tylko pracownikami firmy). Grupy koncentrują się na wybranych aspektach zrównoważonego rozwoju, dostosowanych do wymogów i możliwości danego przedsiębiorstwa. Projekty z cyklu „Zrównoważony biznes” kończą się przygotowaniem raportów, w oparciu o które przedsiębiorcy mogą realizować zasady zrównoważonego rozwoju. Każdy raport zawiera opis fi rmy, analizę jej dotychczasowych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, identyfikację głównych problemów i sugestie dotyczące dalszych działań. Program oparty jest o filozofię „nauczania przez doświadczenie”, oferując studentom praktyczne umiejętności z zakresu wdrażania zrównoważonego rozwoju w firmach.