Projekt – Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu

Metryka praktyki

Firma: Grupa PKP,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2014

PKP przeciwdziała problemowi bezdomności – angażuje się w projekt Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu. Ogranicza obecność osób bezdomnych na dworcach. Program prowadzony we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zakłada przekazanie środków finansowych na zasadzie konkursu organizacjom działającym na rzecz ograniczenia bezdomności. W ciągu 4 edycji na granty przeznaczono 5 mln zł. PKP organizuje również spotkania przedstawicieli policji, straży miejskiej, samorządów i NGO oraz współpracuje z organizacjami zajmującymi się długofalową pomocą dla osób bezdomnych.